Ochrana osobních údajů

1. Společnost HE Consulting., se sídlem V Šáreckém údolí 281/54, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČ 01515365 jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovávají v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

- jméno a příjmení,

- emailovou adresu,

- text zprávy,

2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností HE Consulting, s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a HE Consulting, s.r.o., nejdéle 3 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro ně můžou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

- Mgr. Jana Dolejšová, IČ 024 15 071, se sídlem Babice 99, 785 01 Babice, zapsaná v živnostenském rejstříku,

- společnost Lithio spol. s r.o., IČ: 01533185, se sídlem Radlická 663/28, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku,

- případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Společní správci nevyužívají.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.