Služby v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce (EHS)

Kromě úspor energie v průmyslových podnicích vám pomůžeme také v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce - zajišťujeme širokou škálu ekologických a BOZP auditů a posudků. 

Ekologický předkupní audit (Environmental Due Diligence)

Jedná se o posouzení podniku před jeho koupí z hlediska dopadů na životní prostředí, popř. bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Zajišťujeme obě fáze ekologického předkupního auditu:

  • Fáze I – posouzení stávajících i potenciálních rizik pro životní prostředí, spojených s provozem závodu, hodnocení souladu s platnou legislativou
  • Fáze II - stanovení charakteru a rozsahu kontaminace, doporučení postupů a odhad výše nákladů na nápravná opatření (sanace)

Naše nezávislé poradenství může využít jak kupující, tak pro prodávající strana.

EHS audit souladu s právními požadavky (Compliance Audit)

Cílem Compliance Auditu je identifikovat nedostatky či nesoulad s právními požadavky, specifikovat nápravná opatření a předejít tak případným pokutám či škodám. Jeho součástí může být také posouzení souladu s korporátními požadavky, doporučení osvědčených provozních postupů (Best Management Practices) a celkové firemní kultury v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. 

Azbestový průzkum

Provádíme také průzkum zaměřený na vyhledání materiálů, které mohou obsahovat azbestová vlákna. Průzkum zahrnuje vyhodnocení stavu, drobivosti, odhad množství a analýzu vzorků podezřelých materiálů k potvrzení obsahu azbestu a vyhodnocení následků z hlediska přítomnosti těchto materiálů. Analýzu odebraných vzorků provádí smluvní akreditovaná laboratoř.

Program bezpečnosti strojů

Tuto specifickou službu jsme vyvinuli na základě častých požadavků našich klientů, u kterých se stále opakovaly případy úrazů a nehod při obsluze a používání strojů. Cílem tohoto programu je objasnit legislativní požadavky kladené na bezpečnost při obsluze strojů a nastavit procesy, které pomáhají eliminovat rizika plynoucí z používání strojů a zařízení.

 

Časté otázky

Již 278 249 166 s námi ušetřili:
Zařaďte se mezi ně a výrazně snižte své náklady za energie!

Nechte nám na sebe kontakt a my se s vámi spojíme


Zrušit

Informace o zpracování osobních údajů