Úspory energie v průmyslu: metoda QUEST

Zařaďte se mezi naše klienty a výrazně snižte své náklady za energie!

Efektivní řízení energie metodou QUEST

Víte, o kolik by byl nižší váš účet za energii, kdyby vaši zaměstnanci přestali plýtvat? My ano: o 5 – 15 %. Jen tak. Bez masivních investic do nových technologií, zateplení či kompletní výměny osvětlení. 

Klíčem je inovativním způsob práce s daty a s lidským chováním.

Pomocí kvantifikace a vizualizace dat vám dáme jasnou zpětnou vazbu o nakládání s energií ve vašem podniku, a to nejenom managementu, ale i samotným zaměstnancům, kteří mají spotřebu energie dennodenně ve svých rukách. Díky tomu vám pak pomůžeme ve firmě nastavit jednoduché procesy, které velmi rychle vedou k úsporám energie na místech, která jste doposud nebrali v potaz.

Pro koho je QUEST vhodný

 • pro průmyslové podniky se spotřebou energie nad 10 mil. Kč ročně
 • pro průmyslové podniky, co usilují o reálné snižení nákladů za energii a (ne jen) splnění legislativních požadavků na energetický audit či ISO 50 001
 • pro průmyslové podniky, které chtějí dosáhnout úspor energie bez masivních investic do nových technologií

Co vám metoda úspor energie QUEST přinese

 • Úspor energie dosáhnete už v prvních týdnech
  Některá opatření, která se okamžitě projeví na spotřebě energie, implementujeme již během úvodního auditu nebo hned po něm.
 • Náklady za energii snižujete kontinuálně
  Úsporná opatření mají dlouhodobý efekt. Nechceme je pouze implementovat, ale hlavně vás naučit tyto postupy uplatňovat samostatně a trvale.
 • Nízké náklady
  Úspor s námi dosáhnete pomocí stávajících technologických zařízení, nikoliv nákupem nových technologií. Mnoho energie ušetříte změnou lidského chování a správným nastavením procesů, přesto tento faktor většina firem opomíjí. My na něj naopak klademe velký důraz.
 • Nulové riziko
  Náklady na úsporná opatření včetně našich služeb financujete z dosažených úspor. V případě, že u vás při úvodním auditu nenajdeme potenciál významných energetických úspor, nic neplatíte – veškeré riziko jde za námi.
 • Rychlá návratnost investic
  Náklady na úsporná opatření se vám vrátí přibližně za 12 měsíců a každý rok pak dále snižujete náklady na energie.
 • Soulad s legislativními požadavky
  Metoda úspor energie QUEST plně koresponduje se systémy řízení energie ISO 50 001 i prováděním energetických auditů, jde však více do hloubky a vytváří reálné úspory energie, ne jen šanon s dokumenty.

Jak QUEST probíhá

Podívejte se na přehlednou infografiku

Zařaďte se mezi naše klienty a výrazně snižte své náklady za energie!

Jak QUEST probíhá?

 

fáze 1 1 měsíc

Hloubková analýza hospodaření s energií

25%Lidé
25%Data
50%Technologie

Několikadenní návštěva továrny naším QUEST týmem (energetik, data analyst, project manager/kouč)

První předběžný odhad potenciálu úspor

 • Analýza energetické spotřeby a souvisejících dat
 • Vytvoření konceptu pro instalaci podružných měřidel
 • Sestavení seznamu reálných organizačních a technických opatření
 • Vyčíslení výše úspor a případné nutné investice
 • Zavedení úsporných opatření, která lze realizovat okamžitě
 • Prezentace zprávy o stavu energetiky a potenciálu energetických úspor

Pokud z analýzy vyplyne, že bychom nedokázali dosáhnout alespoň 5% úspor, můžete se rozhodnout ve spolupráci nepokračovat a v takovém případě za provedenou analýzu neplatíte.

fáze 2 3-5 měsíců

IMPLEMENTACE ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ

50%Lidé
30%Data
20%Technologie
 • Upřesnění cílů energetických úspor ve vaší společnosti a časovém rámci
 • Nastavní transparentní zpětné vazby a systému reportování výsledků
 • Přidělení priorit jednotlivým opatřením a dohled nad jejich zavedením a dodržováním (proces komplexního zavádění ISO 50 001 s důrazem na setrvačnost, udržitelnost a samostatnost)
 • Trénink zaměstnanců a postupné předávání odpovědnosti za energetické úspory
 • Automatické týdenní vyhodnocování dat o úsporách energie
 • Okamžité řešení a analýza nestandardních situací ve spotřebě energie
 • Pravidelné schůzky týmu, odpovědného za řízení energie (hodina týdně)
 • Reporting výsledků managementu společnosti (30 minut měsíčně)
fáze 3 1-2 měsíce

ODBORNÁ PODPORA

60%Lidé
10%Data
30%Technologie
 • Aktivní předávání odpovědnosti energy teamu
 • Nastavení udržitelných interních procesů
 • Vyhodnocení výsledků spolupráce
 • Další podpora - jsme tu pro vás, dokud nás budete potřebovat

Naše spolupráce je u konce v momentě, kdy společně dosáhneme stanovených cílů a naučíme vás uplatňovat zavedené postupy zcela samostatně.

Zařaďte se mezi naše klienty a výrazně snižte své náklady za energie!

Časté otázky

Jak dlouho zavedení QUEST trvá?

Většinou 5 - 8 měsíců. Pokud se do implementace úsporných opatření vrhnete po hlavě, může být tato doba ještě kratší. Měli jsme klienta, u kterého bylo díky jeho nasazení "hotovo" za 3 měsíce.

Kolik nás energetický management metodou QUEST bude stát?

Náklady na tuto metodu energetického managementu včetně investic do zařízení se kompletně pokryjí z úspor během prvního roku. Půjde o přibližně 10 % vašich současných nákladů na energie. QUEST je navíc nastaven tak, aby nezatížil vaše cash flow, ale financuje se z dosažených úspor.

Co zahrnují celkové náklady na zavedení QUEST?

Naše služby a investice do technologických řešení s velmi rychlou návratností, cca do 1 roku.

Jaké jsou hlavní překážky k dosahování úspor? Které z nich nám pomůžete vyřešit?

Z našich zkušeností je klíčová především angažovanost managementu. Stačí, aby manager věnoval energetickým úsporám pozornost asi 10 minut týdně. Pomáháme klientů nejen s identifikací úspor, ale především se zaváděním všech opatření. Věnujeme se přesně tomu, co je potřeba, co vyžaduje pozornost.

Co když zjistíte, že zde není potenciál k úsporám?

V případě, že se při úvodním auditu neprokáže potenciál energetických úspor ve vaší společnosti ve výši alespoň 5 % roční spotřeby energie, za provedený audit nic neplatíte – veškeré riziko jde za námi.
Již 315 224 235 s námi ušetřili:
Zařaďte se mezi ně a výrazně snižte své náklady za energie!

Nechte nám na sebe kontakt, my se s vámi spojíme a nezávazně probereme možnosti úspor ve vašem podniku


Zrušit

Informace o zpracování osobních údajů


Související dokumenty

informace-o-metode-uspor-energie-quest.pdf