Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti HE Consulting, s. r.o., se sídlem V Šáreckém údolí 281/54, 160 00 Praha 6, IČ 01515365,  (dále jen „HE Consulting“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala vaši e- mailovou adresu.

2. E-mailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zaslání obchodního sdělení – články, rady, tipy a pozvánky na vzdělávací akce související s energy managementem.

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností HE Consulting, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel marketingového softwaru Maichimp.

b. Mgr. Jana Dolejšová, se sídlem Babice 99, Šternberk, IČ 02415071 zapsaná v živnostenském rejstříku

c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost HE Consulting nevyužívá.

5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu společnosti HE Consulting, emailu na info@hecon.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- na přenositelnost údajů, 

- v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.