Vzdělávejte se v oblasti energetiky - startuje projekt "Young Energy Europe"

Vzdělávejte se v oblasti energetiky - startuje projekt "Young Energy Europe"
15. červenec 2018
Sdílet:

Česko-německá obchodní a průmyslová komora nabízí firmám bezplatný kurz v oblasti energetiky.

Kurz je určen pro mladé zaměstnance výrobních firem. Ti se v rámci jednotlivých školení dozvědí, jak v podniku odhalit rezervy v oblasti úspor energií, optimalizovat procesy či realizovat energeticky úsporná opatření a tím přispět k lepší ochraně klimatu. Účastníci kurzu obdrží certifikát o získání dodatečné kvalifikace v oblasti účinného využívání zdrojů energie. V Německu běží tyto kurzy již 5 let a bylo úspěšně proškoleno více jak 5 000 „energetických skautů“ z 1 500 firem.

O své know-how se jako jeden z přednášejících podělí také Arne Springorum. V podzimním běhu zbývá několik posledních míst.  

Cíle vzdělávání Energy Scouts v rámci projektu Young Energy Europe

  • Odkrytí skrytých či nevyužitých potenciálů úspor energie
  • Zvýšení energetické účinnosti a efektivity využívání zdrojů ve firmách
  • Zvýšení synergických efektů ve firmách
  • Posílení povědomí o životním prostředí a ochraně klimatu
  • Podpora výměny know-how a zkušeností

Proč se zúčastnit

  • Identifikujte žrouty energie a snižte dlouhodobě své náklady
  • Zmenšete stopu CO2, kterou za sebou Váš podnik zanechává
  • Nabídněte svým zaměstnancům atraktivní možnost dalšího vzdělávání
  • Bezplatná kvalifikace „Energie-Scout“ prostřednictvím ČNOPK
  • Prakticky orientovaná kvalifikace (zpracování vlastního projektu, zapůjčení měřicích přístrojů zdarma)

Pro koho je kurz určen

Projekt je určen především pro výrobní a zpracovatelské firmy. Cílovou skupinou jsou začínající a mladí pracovníci ve věku 20 - 35 let.  Jeden kurz je určen pro 20-30 osob, za 1 firmu dvou až tříčlenné týmy. Pro účast na kurzu není stanovena žádná konkrétní odborná specializace.

Praktické informace

Přihlášení

Přihlášení je možné prostřednictvím ČNOPK. Účast je bezplatná.

Školení

Během 5ti-denního školení budou účastníkům předány informace k energetické politice, ochraně klimatu, k porozumění tématu energie, od její výroby až po efektivní využívání o souvisejících technologiích, zdrojích a mobilitě. Pro usnadnění praktické části se bude kurz věnovat i projektovému managementu, interní komunikaci, prezentačním dovednostem a praktickému zacházení s měřicími přístroji.

Praktická část

V průběhu kurzu účastníci (2-3členné týmy) sami navrhnou a zrealizují ve svém podniku projekt energetických úspor, který budou prezentovat před odbornou porotou na závěr kurzu.

Prezentace energeticky úsporných projektů

Kurz bude ukončen prezentací energeticky úsporných projektů. Tím bude účastníkům umožněno profitovat i ze zkušeností z ostatních podniků a získat další podněty k samostatnému hledání dalších potenciálů úspor. Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu „Energy Scout“.

Termíny kurzů

2018

4. září, 9. a 10 října, 30. října, 20. listopadu
Prezentace projektů: 12. prosince

2019

1. pololetí 2019, bude upřesněno

2020

Budě upřesněno


Kontakt

Dita Šépková                                                                         Renáta Knollová

Tel.: +420 221 490 350                                                         Tel.: +420 221 490 364

E-Mail: sepkova@dtihk.cz                                                    E-Mail: knollova@dtihk.cz

 

AHK Services s.r.o.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Václavské náměstí 40, CZ 110 00 Praha 1

 http://tschechien.ahk.de

 


Sdílet: