Monitoring a Analýza Energetických dat

Monitoring a Analýza Energetických dat
23. říjen 2020
Sdílet:

MĚŘENÍ JE VĚDĚNÍ! Máte někdy pocit, že zařízení nefunguje optimálně? Pocity stranou, jasnou odpověď vám nabídnou jedině tvrdá data. Pro úspory energie ve vašem provozu je sběr dat klíčový, ale samotná data energii neušetří. Tu ušetří až správná reakce na získané podklady.

MĚŘENÍ JE VĚDĚNÍ! Máte někdy pocit, že zařízení nefunguje optimálně? Pocity stranou, jasnou
odpověď vám nabídnou jedině tvrdá data. Pro úspory energie ve vašem provozu je sběr dat klíčový,
ale samotná data energii neušetří. Tu ušetří až správná reakce na získané podklady.
O zařízeních můžeme sbírat dva typy dat – jednak jejich spotřebu a jednak jejich stav. Spotřeba
jednotlivých zařízení většinou nebývá monitorována. Měřič elektrické energie bývá pouze
jeden (fakturační). V lepším případě jsou dostupné i měřáky podružné, například jednotlivých
větví osvětlení.
Některé technologie, například vzduchotechnika, jsou ovládány řídící jednotkou PLC, která
sbírá provozní data jednotlivých komponent systému – teploty, otáčky motorů, průtoky atd. Tato
data je možné shromažďovat v centrálním počítači a později je prohlížet ve vhodném energetickém
softwaru. Takováto analýza vám umožní monitorovat, jestli se některá zařízení v provozu
chovají neobvykle. Například běží na 100 %, spínají se příliš často nebo běží dvě zařízení, která
by neměla běžet současně – příkladně topení a klimatizace. Tyto situace nastávají častěji, než si
myslíte a jsou způsobeny různým datem instalace technologií, různými dodavateli, správci a prostě
tím, že stále není ve zvyku, aby mezi sebou různé stroje komunikovaly. Když se data o provozu
spojí navíc se spotřebou, dokážeme identifikovat, kolik které zařízení odebírá. Když můžeme zajistit,
aby dva velké spotřebiče elektrické energie (pro příklad motory nebo topidla) neběžely ve
stejný čas, můžete se vyhnout pokutám za překročení kapacity. Nebo si budete moci maximální
rezervovanou kapacitu snížit a to také ušetří peníze.
Čím častěji data sbíráte, tím lépe odhalíte úniky energií. Jaká je spotřeba haly přes noc? Kolik
„žere“ o víkendu? Podrobné zobrazení dat zobrazí a de facto vyčíslí, kolik je možné uspořit.
Podružné měřiče přinesou do celkového měření data z jednotlivých spotřebičů. Oddělí vzduchotechniku
od osvětlení, lakovací box od topení a vy uvidíte, jak se který přístroj podílí na celkových
nákladech za elektřinu.
Jak bylo řečeno na začátku, samotný sběr dat nic neušetří.


Sdílet: