ISO 50001

Zařaďte se mezi naše klienty a výrazně snižte své náklady za energie!

Kdo má povinnost mít certifikaci ISO 50001

Novela zákona o hospodaření s energií ukládá povinnost mít zpracovaný energetický audit nebo certifikaci ISO 50001 pro:

  • všechny velké firmy (tedy podniky nad 250 zaměstnanců – pozor, zahrnout je nutné i mateřské společnosti)
  • malé a střední podniky, které mají větší spotřebu energie než 35 tisíc GJ za rok. V případě, že mají takové podniky více budov, je potřeba provést energetický audit pouze u těch, které mají roční spotřebu energie vyšší než 700 GJ.

ISO 50001 jako příležitost k výrazným úsporám energie

Certifikaci ISO 50001 většina firem chápe jako nepříjemnou legislativní povinnost, pokud však jeho zavedení uchopíte správně, pomůže vám ke kontinuálnímu a systematickému energy managementu, který podniku přinese trvalé úspory energie

Aby příprava na certifikaci ISO 50001 skutečně zafungovala jako zavedení efektivního systému pro řízení a úspory energie, využíváme u svých klientů tzv. metodu QUEST. Ta stojí na třech základních pilířích:

  • optimalizace využitých technologií
  • pravidelná a jasná vizualizace dat
  • aktivní zapojení zaměstnanců na všech úrovních firmy

Proč se připravit na certifikaci ISO 50001 s námi:

Nespokojíme se s úsporami energie na papíře

Všechna opatření vám pomůžeme implementovat a dosáhnout výrazných úspor energie za velmi krátkou dobu.

Zaměřujeme se na rychlá a efektivní řešení

Nebudeme vám navrhovat pouze šablonovitá opatření s návratností investic v řádu desítek let, která nemá nikdo chuť realizovat, ale přijdeme s efektivními kroky, u kterých uvidíte výsledky v řádu měsíců. 

Specializujeme se na průmyslové podniky

Máme prokazatelné výsledky v oblasti energetických úspor u renomovaných společností jako např. Škoda Auto, Audi Brusel, Knorr-Bremse a dalších.

Zařaďte se mezi naše klienty a výrazně snižte své náklady za energie!

Časté otázky

Je pro nás vhodnější energetický audit nebo zavedení ISO 50001?

Energetický audit je pro většinu podniků na první pohled jednodušší variantou splnění legislativní povinnosti, plynoucí ze zákona o hospodaření s energií. Správné zavedení ISO 50001 ale bývá často z dlouhodobého hlediska přínosnější varianta. ISO 50001 by totiž ve své podstatě nemělo vést jen ke splnění legislativních podmínek, ale ke kontinuálnímu zlepšování a systematizaci energy managementu, který podniku přinese trvalé úspory. U našich klientů proto pomáháme se zaváděním ISO 50001 metodou QUEST, která stojí na třech základních pilířích - data, lidé a technologie. Ty dávají certifikaci ISO 50001 reálný obsah a energetický management tak může skutečně fungovat a přinášet nečekaně rozsáhlé úspory energie za velmi krátkou dobu.

Provádí vaše firma samotnou certifikaci ISO 50001?

Ne, HE Consulting není certifikačním orgánem. Pomůžeme vám se na certifikaci ISO 50001 prakticky připravit, tedy zavést systém hospodaření s energií, který nejenže bude v souladu s normou ISO 50001, ale který vám zároveň bude přinášet skutečné úspory. Vytvoříme pro vás veškerou potřebnou dokumentaci a nad rámec toho vás naučíme nový systém žít. Tak, abyste skutečně spořili.

Jaké jsou hlavní překážky k dosahování úspor? Které z nich nám pomůžete vyřešit?

Z našich zkušeností je klíčová především angažovanost managementu. Stačí, aby manager věnoval energetickým úsporám pozornost asi 10 minut týdně. Pomáháme klientů nejen s identifikací úspor, ale především se zaváděním všech opatření. Věnujeme se přesně tomu, co je potřeba, co vyžaduje pozornost.
Již 105 262 560 s námi ušetřili:
Zařaďte se mezi ně a výrazně snižte své náklady za energie!

Nechte nám na sebe kontakt a my se s vámi spojíme


Zrušit