Energetický audit

Zařaďte se mezi naše klienty a výrazně snižte své náklady za energie!

Kdo má povinnost mít energetický audit

Povinnost mít zpracovaný energetický audit (či alternativně certifikaci ISO 50001), vyplývající z novely zákona o hospodaření s energií, mají 

  • všechny velké firmy (tedy podniky nad 250 zaměstnanců – pozor, zahrnout je nutné i mateřské společnosti)
  • malé a střední podniky, které mají větší spotřebu energie než 35 tisíc GJ za rok. V případě, že mají takové podniky více budov, je potřeba provést energetický audit pouze u těch, které mají roční spotřebu energie vyšší než 700 GJ.

Energetický audit se vás však může týkat i v případě, že nespadáte ani pod jednu z výše uvedených kategorií, a to tehdy, čerpáte-li dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na úpravy budov, které vedou k úsporám energií.

Proč si nechat provést energetický audit právě od nás

Nespokojíme se s úsporami energie na papíře

Opatření plynoucí z energetického auditu vám pomůžeme implementovat a pomocí unikátní metody QUEST dosáhnout výrazných úspor energie za velmi krátkou dobu.

Zaměřujeme se na rychlá a efektivní řešení

Nebudeme vám navrhovat pouze šablonovitá opatření s návratností investic nad 5 let, která nemá nikdo chuť realizovat, ale přijdeme s efektivními kroky, u kterých uvidíte výsledky v řádu měsíců. 

Specializujeme se na průmyslové podniky

Máme prokazatelné výsledky v oblasti energetických úspor u renomovaných společností jako např. Škoda Auto, Audi Brusel, Knorr-Bremse a dalších.

 

Zařaďte se mezi naše klienty a výrazně snižte své náklady za energie!

Časté otázky

Jaká opatření mi energetický auditor navrhne?

Záleží, jakého energetického auditora si vyberete. Energetický auditor, který má velmi nízkou cenu za zpracování energetického auditu a tedy málo času se mu opravdu důkladně věnovat, vám pravděpodobně navrhne šablonovitá opatření, s vysokou investicí a dlouhou dobou její návratnosti jako např. zateplení budovy, výměna oken, výměna zdroje tepla za TČ, výměna osvětlovací soustavy apod. Kvalitní energetický auditor, který bude mít dostatek času a zkušeností na důkladný průzkum, vám navrhne také organizační opatření namířená na optimalizaci využití stávajícího zařízení vašeho výrobního závodu, úpravy v jeho řízení apod. Právě opatření s nízkými náklady a rychlou návratností investic jsou základem unikátní a velmi úspěšné metody úspor energie QUEST, kterou pro naše klienty ať už v rámci energetického auditu, ISO 50001 nebo zcela samostatně, uplatňujeme.

Kolik energetický audit stojí?

Záleží na typu společnosti a vašich potřebách. Energetický audit vás může vyjít velmi levně, pokud vám nejde o reálné úspory energie, ale pouze o papír a splnění legislativní povinnosti. Takové energetické audity ale pro naše klienty nevykonáváme, naše práce je založená na praktickém přínosu a kromě razítka energetického auditora vám skutečně ušetří peníze za energie. Nebudeme vám jen slepě navrhovat nesmyslné a nákladné zateplení továrny, ale najdeme úspory tam, kde se vám vynaložená investice velmi rychle vrátí.

Je energetický audit k něčemu, nebo je to jenom papír?

Opět záleží především na vašich požadavcích a přístupu vás i energetického auditora. Důležité je také to, v jakém stavu je energy management ve vaší společnosti. Pokud se při spotřebě energie v řádech milionů až desítek milionů korun ročně věnujete energetickým úsporám pouze pár hodin týdně, může vám kvalitní energetický auditor pomoci k významným úsporám energie. Pokud máte hospodaření s energií na vysoké úrovni, nebude přínos energetického auditu tak výrazný. Z našich zkušeností ale vyplývá, že kvalitní auditor dokáže odhalit další potenciál k energetickým úsporám i u společností, které svůj energy management považují za perfektně zvládnutý.

Již 105 262 560 s námi ušetřili:
Zařaďte se mezi ně a výrazně snižte své náklady za energie!

Nechte nám na sebe kontakt a my se s vámi spojíme


Zrušit