Energetické posouzení projektu

Zařaďte se mezi naše klienty a výrazně snižte své náklady za energie!

Energetické posouzení projektu je velmi efektivní způsob jak výrazně a dlouhodobě snížit náklady na energii pomocí nulových nebo velmi malých investic v rané fázi výstavby továrny.

Pro koho je Energetické posouzení projektu vhodné?

 • Pro výrobní společnosti, které plánují rozsáhlou expanzi stávajících nebo výstavbu nových průmyslových hal.

Čeho můžete pomocí Energetického posouzení projektu dosáhnout?

 • Dlouhodobého snížení energetické náročnosti a nákladů na energii již od prvního dne
 • Dlouhodobého zlepšení možností operativy a údržby díky adaptabilním systémům
 • Významné snížení Celkových Nákladů Vlastnictví (TCO)

Přestože každý architekt má určité znalosti v oblasti energetické efektivity a tento aspekt při návrhu zohledňuje, zapojením energetického specialisty lze dosáhnout dalších velmi významných úspor. Tato investice se přitom vrací již v rámci několika měsíců.

Důležité je začít s Energetickým posouzením projektu co nejdříve. Čím více se blíží čas samotné realizace stavby, tím náročnější je v návrzích cokoliv měnit.

Typické příklady:

 • Obvykle jsou konstruktéři nuceni sestavovat návrh tak, aby reflektoval specifické požadavky a zároveň byly zachovány co nejnižší investiční náklady. To vede k rozhodnutím jako např. instalovat systém vytápění, větrání a klimatizace, který je sice o 0, 5 mil. Kč levnější, ale ročně spotřebuje o téměř stejnou částku více než podobný systém s lepšími kontrolními funkcemi. Při nákupu dražšího systému by se přitom investice vrátila během jediného roku a každý další rok generovala významné úspory energie. Na první pohled dražší řešení je tak z dlouhodobého hlediska výhodnější.
 • Další příkladem jsou vzduchotechnické jednotky, které jsou dnes standardně vybaveny efektivním systémem rekuperace tepla a motory, které významně snižují spotřebu energie a dodavatel je s dosaženými úsporami spokojen. Pokud bychom se však soustředili na zbylou energii, stále dokážeme ušetřit o mnoho více, např. použitím lepší kontroly.

Klíčové je zajistit, aby byly technologie, využité při výstavbě nové továrny, adaptabilní na aktuální potřeby, které jsou často proměnlivé. Právě to lze zajistit díky Energetickému posouzení projektu.

 

Zařaďte se mezi naše klienty a výrazně snižte své náklady za energie!

Jak Energetické posouzení projektu probíhá?

 • fáze 1Začátek spolupráce a sběr dat (týden 1)
  • Projektová dokumentace budovy a zařízení
  • Data o spotřebě energie stávajících zařízení, plánovaných pro danou budovu
  • Plán výroby a procesů v budově
 • fáze 2Analýza dostupných dat (týden 2)
  • Stanovení výchozího bodu pro výpočet potenciálních úspor
 • fáze 3Prohlídka na místě (týden 3)
  • Úvodní meeting s managementem závodu a týmem projektantů
  • Prohlídka závodu, staveniště, seznámení se s procesy a plány
  • Diskuze o potenciálu snížení nákladů
 • fáze 4Zpráva z Energetického posouzení projektu (do 10 dnů)
  • Seznam opatření/příležitostí k úsporám energie
 • fáze 5Následná asistence (obvykle do 5 dnů)
  • Komentáře ze strany klienta a jejich zohlednění
Zařaďte se mezi naše klienty a výrazně snižte své náklady za energie!

Časté otázky

Jaký je rozdíl mezi energetickým posouzením projektu a energetickým auditem?

Velký. Energetické posouzení projektu probíhá v rané fázi stavby či rekonstrukce továrny, zatímco energetický audit se týká hal, které jsou již v provozu. Plánujete-li expanzi nebo stavbu nové výrobní haly, je energetické posouzení projektu velmi efektivní způsob, jak výrazně snížit budoucí náklady na energie. Pokud již vaše hala stojí a chcete začít s úsporami energie, doporučujeme využít naši službu "Energetické úspory v průmyslu - QUEST".

Jak je energetické posouzení projektu časově náročné?

Jakmile máme k dispozici všechna potřebná data, je možné energetické posouzení projektu provést během jednoho až dvou týdnů. Pro podrobnější informace o jeho průběhu se podívejte na záložku "Jak EPP probíhá".

Kdy je nejlepší s energetickým posouzením projektu začít?

Obecně platí, že čím dříve, tím lépe. Nicméně pokud se s energetickým posouzením projektu začne v momentě, kdy ještě nebylo rozhodnuto o klíčových vlastnostech budovy, nemůžeme EPP provést. Pokud se naopak začne v pozdní fázi stavby, je již těžké měnit některá rozhodnutí, která mají vliv na budoucí spotřebu energie, případně může také dojít k průtahům a zvýšení nákladů na celou stavbu. Ideální proto je, abychom byli v obraze ohledně stavebního plánu a o optimálním momentu pro energetické posouzení momentu rozhodli společně s vámi.
Již 105 262 560 s námi ušetřili:

Nechte nám na sebe kontakt a my se s vámi spojíme


Zrušit

Související dokumenty

83-energeticke-posouzeni-projektu.pdf